Ford Ranger - Khả năng lội nước vượt trội

Các kỹ sư của Ford đã thực hiện cuộc thử nghiệm Ranger trên địa hình thực tế, buộc chiếc xe phải vận hành đến khả năng cao nhất của Sức kéo, Lội Nước, Chịu nhiệt và Sức mạnh, để chứng minh đó là một chiếc xe bền bỉ và thông minh hơn. Đó chính là BUILT FORD TOUGH.